fortepian stołowy

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa

fortepian stołowy

Klasyfikacja: 3 Chordofony / 31 Chordofony proste lub cytry / 314 Cytry płytowe / 314.1 Rzeczywiste cytry płytowe / 314.12 Z rezonatorem / 314.122 Z rezonatorem skrzynkowym (cytra skrzynkowa) / 314.122-4-8 Rzeczywiste cytry płytowe z rezonatorem skrzynkowym (cytra skrzynkowa) pobudzane przez uderzanie młoteczkami lub innymi przyrządami, z klawiaturą

Wytwórnia: Johann Adolf Mellenius

Rok budowy: ok. 1840

Miejscowość: Ryga / Riga

Kraj: Imperium Rosyjskie / obecnie Łotwa

Własność: Opatówek, Muzeum Historii Przemysłu, ul. Kościelna 1. Zakupiony 1980 od Walerii Bielawskiej z Chojnic, uprzednio do 1978 u Brzezińskiej z Wierzchocina, woj. Bydgoskie

Numer inwentarzowy: MHP 7/I

Opis: fornirowany orzechem i mahoniem, czoła klawiszy profilowane. Prostostrunny, tylnostrojnicowy, rama półmetalowa z 2 wspornikami (basowy rurowy). Naciąg 1-2-strunny, mechanika angielska repetycyjna o pojedynczym działaniu, tłumiki górne

Inskrypcje: na listwie czołowej inkrustowany mosiądzem napis: J. A. Mellenius

Wymiary: wys. 335 (920), szer. 1885, gł. 830 mm

Materiały: drewno, metal, kość słoniowa

Zakres klawiatury / Rejestry mechaniczne: C1-g4 – 6⅔ oktawy, 1 pedał – podnośnik tłumików

Autor karty: Beniamin Vogel

Bibliografia: B. Vogel, Polskie fortepiany XIX-XX w. Kolekcja Muzeum Historii Przemysłu  w Opatówku, Opatówek 1994; M. Rudolph, Rigaer Theater- und Tonkünstler-Lexikon nebst Geschichte des Rigaer Theater und der Musikalischen Gesellschaft, Riga 1890, s. 156<< Powrót